The Ultimate Collection (4 CDs) - Michael Jackson [FLAC]

Danh sách:

CD 1:
1 I Want You Back – Michael Jackson
2 ABC – Michael Jackson
3 I'll Be There – Michael Jackson
4 Got To Be There. – Michael Jackson
5 I Wanna Be Where You Are – Michael Jackson
6 Ben – Michael Jackson
7 Dancing Machine – Michael Jackson
8 Enjoy Yourself – Michael Jackson
9 Ease On Down The Road – Michael Jackson
10 You Can't Win – Michael Jackson
11 Shake A Body (Early Demo) – Michael Jackson
12 Shake Your Body – Michael Jackson
13 Don't Stop 'Til You Get Enough – Michael Jackson
14 Rock With You – Michael Jackson
15 Off The Wall – Michael Jackson
16 She's Out Of My Life – Michael Jackson
17 Sunset Driver (Demo) – Michael Jackson
18 Lovely One – Michael Jackson
19 This Place Hotel – Michael Jackson

CD 2:
1 Wanna Be Startin' Somethin' – Michael Jackson
2 The Girl Is Mine – Michael Jackson
3 Thriller – Michael Jackson
4 Beat It – Michael Jackson
5 Billie Jean – Michael Jackson
6 P.Y.T. (Pretty Young Thing) (Demo) – Michael Jackson
7 Someone In The Dark – Michael Jackson
8 State Of Shock – Michael Jackson
9 Scared Of The Moon (Demo) – Michael Jackson
10 We Are The World (Demo) – Michael Jackson
11 We Are Here To Change The World – Michael Jackson

CD 3:
1 Bad – Michael Jackson
2 The Way You Make Me Feel – Michael Jackson
3 Man In The Mirror – Michael Jackson
4 I Just Can't Stop Living You – Michael Jackson
5 Dirty Diana – Michael Jackson
6 Smooth Criminal – Michael Jackson
7 Cheater (Demo) – Michael Jackson
8 Dangerous (Early Version) – Michael Jackson
9 Monkey Business – Michael Jackson
10 Jam – Michael Jackson
11 Remember The Time – Michael Jackson
12 Black Or White – Michael Jackson
13 Who Is It (IHS Mix) – Michael Jackson
14 Someone Put Your Hand Out – Michael Jackson

CD 4:
1 You Are Not Alone – Michael Jackson
2 Stranger In Moscow – Michael Jackson
3 Childhood (Theme From 'Free Willy 2') – Michael Jackson
4 On The Line – Michael Jackson
5 Blood On The Dance Floor – Michael Jackson
6 Fall Again (Demo) – Michael Jackson
7 In the Back – Michael Jackson
8 Unbreakable – Michael Jackson
9 You Rock My World – Michael Jackson
10 Butterflies – Michael Jackson
11 Beautiful Girl (Demo) – Michael Jackson
12 The Way You Love Me – Michael Jackson
13 We've Had Enough – Michael Jackson


Trình bày: Michael Jackson
Định dạng: Flac
Release: 2004
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 1.77 GB

0 Comments
  1. [emot]zan[/emot] thank AD đã up link mới :Dtuy nhiên cái 1.77 gb toa quá Iem ngại tải về :))mong ad up link thư mục dung lượng vừa phải tương tự như vài CD trên mediafire giống như trước là có vẻ hợp lý hơn cả :)P

Leave a reply