Modern Talking - The 1st Album (1985) (Vinyl Rip 24bit/192kHz) [FLAC]

Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành:
Kích thước: 1.7 GB
Danh sách:

01. Modern Talking –  You're My Heart, You're My Soul
02. Modern Talking –  You Can Win If You Want
03. Modern Talking –  There's Too Much Blue In Missing You
04. Modern Talking –  Diamonds Never Made A Lady
05. Modern Talking –  The Night Is Yours – The Night Is Mine
06. Modern Talking –  Do You Wanna
07. Modern Talking –  Lucky Guy
08. Modern Talking –  One In A Million
09. Modern Talking –  Bells Of Paris

Leave a reply