George Michael - Wham! (Careless Whisper) (1984) (Vinyl Rip 24bit/96kHz) [FLAC]

Trình bày: George Michael
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1984
Kích thước: 234 MB
Danh sách:

01. George Michael – Careless Whisper
02. Careless Whisper (Instrumental)

Leave a reply