[Pre 1975] Thái Thanh, ban Thăng Long - Sơn ca 10: Thái Thanh và ban Thăng Long (1975) (Vinyl Rip) [FLAC]

Trình bày: Thái Thanh
Định dạng: Flac, Vinyl Rip
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1975
Kích thước: 700 MB
Danh sách:

Slide A:
01. Thái Thanh – Các anh đi
02. Thái Thanh – Nhớ người ra đi
03. Ban Thăng Long – Sáng rừng
04. Thái Thanh – Về mái nhà xưa
05. Ban Thăng Long – Những bước chân âm thầm
06. Thái Thanh – Đêm ngắn tình dài
07. Ban Thăng Long – Giã từ đêm mưa
08. Thái Thanh – Hoài cảm
09. Ban Thăng Long – Xóm đêm
10. Ban Thăng Long – Ngựa phi đường xa
11. Ban Thăng Long – Ô mê ly

Slide B:
01. Thái Thanh – Tình ca
02. Thái Thanh – Sang ngang
03. Thái Thanh – Khúc nhạc ly hương
04. Ban Thăng Long – Hội Trùng Dương: Tiếng Sông Hồng
05. Ban Thăng Long – Hội Trùng Dương: Tiếng sông Hương, Tiếng sông Cửu Long
06. Thái Thanh – Mấy dặm sơn khê
07. Thái Thanh – Hẹn hò
08. Thái Thanh – Bài hương ca vô tận
09. Ban Thăng Long – Thúc quân
10. Thái Thanh – Khúc nhạc dưới trăng
11. Ban Thăng Long – Gió mùa xuân tới
12. Ban Thăng Long – Nghệ sĩ hành khúc ca

Leave a reply