ABBA - Super Trouper (1980) (Vinyl Rip 24bit/96kHz) [FLAC]

Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1980
Kích thước: 921 MB
Danh sách:

01. ABBA – Super Trouper
02. ABBA – The Winner Takes It All
03. ABBA – On And On And On
04. ABBA – Andante, Andante
05. ABBA – Me And I
06. ABBA – Happy New Year
07. ABBA – Our Last Summer
08. ABBA – The Piper
09. ABBA – Lay All Your Love On Me
10. ABBA – The Way Old Friends Do

Leave a reply