The Strokes - Is This It (24bit/96kHz Vinyl Rip) (2001) [FLAC]

Trình bày: The Strokes
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 2001
Kích thước: 799 MB
Danh sách:

Slide A:
01. The Strokes – Is This It
02. The Strokes – The Modern Age
03. The Strokes – Soma
04. The Strokes – Barely Legal
05. The Strokes – Someday

Slide B:
01. The Strokes – Alone, Together
02. The Strokes – Last Nite
03. The Strokes – Hard To Explain
04. The Strokes – New York City Cops
05. The Strokes – Trying Your Luck
06. The Strokes – Take It Or Leave It

Leave a reply